Orbita MR (Göz Emarı)

Orbita Emarı; göz tutulumu yapan hastalıkların araştırılması için yapılır. Önceden yapılacak bir hazırlık gerektirmemektedir. Göze uygulanmış makyaj varsa işlem öncesi silinmelidir.

Çekim süresi yaklaşık 10-15 dakikadır. İlaçlı çekimler çekim süresini 10-15 dakika arttırabilir.

Çekim Detayları

Axial T2 FS, Axial T1, Koronal T2 FS, Koronal T1, Sagital T2 sekansları alınarak  orbitanın 3 boyutlu görüntüleri elde edilir.