Açık Emar Açık Sakroiliak MR (Sakroiliak Emar)

Kalça-bel bölgesi ara bölgesi içerisindeki sakroiliak eklem ismi verilen eklemin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Özellikle bu eklemde tutulum oluşturan kitleler,sakroileit ve ankilozan spondilit adı verilen kalça ve omurga tutulumuyla seyreden bir hastalığın değerlendirilmesinde kullanılır. Önceden yapılacak bir hazırlık gerektirmemektedir.  

Açık Emar Çekim süresi yaklaşık 15-20 dakika arasındadır. İlaçlı çekimler çekim süresini 10-15 dakika arttırabilir.

 Çekim Detayları

Koronal STIR, Koronal T1, Axial T2 FS, Axial T1 sekansları alınarak iliak kanat ve sakrum ve sakroiliak eklemin 3 boyutlu görüntüleri elde edilir.

Dr. Eşliğinde Açık Emar Çekimi yapılıp Hemen Rapor verilir, Türkiye’de bir ilk V.İ.P Hizmet , ”En İyi Açık Emar Merkezi”.