Açık Emar Alt Ekstremite MR Anjiografi (Alt Ekstremite Emar Anjiografi)

Alt ekstremite iliak arterler ile ayak bileği düzeyine kadar olan atardamarların değerlendirilmesi için yapılan sadece damar görüntülemesi sunan bir tetkiktir. Atardamarlarında anevrizma (baloncuk), anormal damar ilişkisi (arteriovenöz malformasyon, fistül) ya da tıkanıklıktan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesi ve takibi için yapılır. 5 saatlik açlık haricinde önceden yapılacak bir hazırlık gerektirmemektedir.

Çekim süresi ilaç dahil yaklaşık 30-35 dakikadır. İşlem ilaçlı olarak yapılır.

Çekim Detayları

İliak arter, femoral arter, krural arterler üzerinden ayrı ayrı TOF görüntüleri alınır. TOF üzerinden ilaçlı 3 boyutlu görüntüler elde edilir,

Dr. Eşliğinde Açık Emar Çekimi yapılıp Hemen Rapor verilir, Türkiye’de bir ilk V.İ.P Hizmet , ”En İyi Açık Emar Merkezi”.