Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Renkli Doppler Ultrasonografi kısaca RDUS; Ultrason cihazlarına eklenmiş damar inceleme methodudur. Ultrasonografi incelemeyi, gri skala görüntü şeklinde yani grinin tonlarını baz alarak değerlendirilirken; Renkli Doppler bu gri görüntüyü baskılayarak sadece hareket eden görüntüyü ön plana çıkarır ve bunu renklendirir. Vücuttaki damarların değerlendirilmesinde kan akış yönüne bağlı kırmızı ya da mavi renk vererek inceleme yaptığından Renkli Doppler ismi verilmiştir. İncelenen damarda kan akımının hızını, yönünü ve akım paternini göstererek damarsal problemlerin tanısını sağlar. Tromboz ya da oklüzyon dediğimiz damar tıkanıklıklarında, hemanjiom, venöz ve arteriovenöz malformasyon gibi damar yumağı saptanmasında, atar damarla toplar damar arasındaki arteriovenöz fistül dediğimiz anormal bağlantılarda, baloncuk diye bilinen anevrizma olgularında doğru tanı sağlar. Damardaki kanın ters dönmesini ya da akımındaki bozulmayı değerlendirerek damarın ilerisinde görülmeyen bir yer de bir problem olup olmadığı hakkında bilgi verir. Gebelerde plasental yetmezlik tanısında rahim atardamarlarının ve kordon kanının bebeği yeterince besleyip beslemediği, direnci ve çocuktaki olası gelişebilecek gelişme geriliği hakkında fikir verir. Renal Hipertansiyon dediğimiz böbrek darlıklarına bağlı oluşan hipertansiyonda böbrek damarlarındaki darlıkların araştırılmasını sağlar. Ultrasonla tespit edilen kitlelerde, kitlenin ne kadar kanlandığı, iyi huylu olup olmadığı, ameliyat olacak hastada kitle çıkarılırken kanama riskinin ne olduğu konusunda bilgi verir. Konvansiyonal anjiografi sonrası kasıkta oluşabilecek kanamalarda, psödoanevrizma dediğimiz yalancı anevrizmaların hem tespitini hemde bu bölgeyi komprese ederek lezyonun tedavisini sağlar. Disseksiyon adı verilen damar duvarı yırtılmalarını tespit ederek ölümcül riske karşı cerrahın hızlı hareket etmesine imkan verir. Çekim zamanı ultrasona göre biraz daha uzundur. İşlem süresi; inceleme bölgesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 20-40 dakika arasındadır. Renkli Doppler Ultrasonografi için işlem öncesi bir hazırlık yapmak gerekmemektedir.