Boyun MR (Boyun Emarı)

Boyun Emarı boyun bölgesindeki tükrük bezleri, boğaz, soluk borusu, lenf bezleri, farinks, larinks ve tiroid bezine yönelik hastalıkların araştırılması için yapılır. Boyun fıtığı ön tanısı olanlar Boyun emarı değil, Servikal emar çektirmelidir.  Önceden yapılacak bir hazırlık gerektirmemektedir.

Çekim süresi yaklaşık 15-20 dakikadır. İlaçlı çekimler çekim süresini 10-15 dakika arttırabilir.

Çekim Detayları

Koronal STIR, Koronal T1, Sagital T2, Axial T2 FS, Axial T2, Axial T1 sekansları alınarak  boyun bölgesinin 3 boyutlu görüntüleri elde edilir.