Açık Emar Aorta MR Anjiografi (Aorta Emar Anjiografi)

Arkus Aorta, Torakal ve/veya Abdominal Aortanın değerlendirilmesi için yapılan sadece damar görüntülemesi sunan bir tetkiktir. Atardamarlarında anevrizma (baloncuk), anormal damar ilişkisi (arteriovenöz malformasyon, fistül) ya da tıkanıklıktan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesi ve takibi için yapılır. 5 saatlik açlık haricinde önceden yapılacak bir hazırlık gerektirmemektedir.

Açık Emar Çekim süresi ilaç dahil yaklaşık 20-30 dakikadır. İşlem ilaçlı olarak yapılır.

Çekim Detayları

Koronal T2, Aortaya yönelik TOF sekanslar alınarak Arkus Aorta, Torakal ve/veya Abdominal Aortanın arterlerin 3 boyutlu görüntüleri elde edilir,

Dr. Eşliğinde Açık Emar Çekimi yapılıp Hemen Rapor verilir, Türkiye’de bir ilk V.İ.P Hizmet , En İyi Açık Emar Merkezi.