Açık Emar Renal MR Anjiografi (Renal Emar Anjiografi)

Böbrek atardamarlarının değerlendirilmesi için yapılan sadece damar görüntülemesi sunan bir tetkiktir. Atardamarlarında anevrizma (baloncuk), anormal damar ilişkisi (arteriovenöz malformasyon, fistül) ya da tıkanıklıktan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesi ve takibi için yapılır. 5 saatlik açlık haricinde önceden yapılacak bir hazırlık gerektirmemektedir.

Açık Emar Çekim süresi ilaçla beraber yaklaşık 20-25 dakikadır. İşlem ilaçlı olarak yapılır.

Çekim Detayları

Koronal T2, Renal artere yönelik TOF sekanslar alınarak renal arterlerin 3 boyutlu görüntüleri elde edilir,

Dr. Eşliğinde Açık Emar Çekimi yapılıp Hemen Rapor verilir, Türkiye’de bir ilk V.İ.P Hizmet , ”En İyi Açık Emar Merkezi”.